ANBI gegevens

Onze naam is Gemeente de Toevlucht gevestigd in Wolvega.

RSIN nummer: 818975386

KvK nummer: 59642092

Kerkgebouw:  Kerkstraat 13, 8471 CD Wolvega

Website adres: www.gemeentedetoevlucht.nl

E-mailadres: info@gemeentedetoevlucht.nl

Bankrekening: NL32RABO0123769442 t.n.v. Gemeente De Toevlucht te Wolvega.

Oudsten team

Andries en Margreeth Hofman

Henry en Sandy Lodewijk

Verslag

2019

Financieële verantwoording 2019

Onze visie is De Liefde van Jezus te laten zien aan elkaar en aan de wereld tot eer van God.

De Gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag en enige richtlijn voor het functioneren van de Gemeente.

Als Gemeente De Toevlucht willen wij iets betekenen voor elkaar en onze omgeving.

Wij geloven dat er is een almachtige God is ...

Please reload