top of page

Wat & Hoe - Visie van gemeente de Toevlucht

Als gemeente zijn we het lichaam van Christus. (i) We kiezen ervoor om Jezus na te volgen en uit te dragen. We geloven dat hij spoedig terug zal komen en in die verwachting willen wij leven.(ii)

 

In onze gemeente verdiepen we ons in de Bijbel. We aanbidden God en maken Jezus groot. Zo leren we Gods liefde steeds beter kennen en kunnen we ontvangen wat God ons wil geven. We willen ons leven toewijden aan het volgen van Jezus en dat verbindt ons als gemeente. We kiezen ervoor om elkaar lief te hebben met de liefde waarmee Jezus ons heeft liefgehad.(iii) Zo dienen we elkaar en onze omgeving.(iv)


Het Woord
Onderwijs uit de Bijbel staat in onze gemeente centraal. We willen groeien in het kennen van God, die zich openbaart in Zijn woord. We doen dat in kerkdiensten, in de kringen, bij het programma voor kinderen en jongeren en door onderlinge contacten. Wat we zeggen en doen toetsen we aan de Bijbel.(v)


Gebed
Gebed is in contact staan met onze hemelse Vader. Gebed is een onderdeel van iedere gelegenheid waar gemeenteleden samenkomen. Met en voor elkaar bidden is essentieel voor de gemeente. Dat doen wij in navolging van Jezus. Op de gebedsavond bidden we voor de gemeente, de leden en onze omgeving.(vi)


Heilige Geest
We geven aandacht aan het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft leven, verandering en vrijmoedigheid.(vii) In iedere dienst nemen we de tijd voor lofprijs en aanbidding. Lofprijs geeft mensen de gelegenheid om Gods naam groot te maken en God te danken voor Jezus’ offer. We verlangen ernaar om de Heilige Geest
de ruimte te geven om door lofprijs heen te spreken en mensen aan te raken. De aanbidding geeft ieder gemeentelid de gelegenheid om in geest en waarheid God te aanbidden, afstemming te zoeken met God en te ontvangen wat God hem wil geven.(viii)


De gemeenteleden
Ieder gemeentelid werkt persoonlijk aan zijn relatie met God, leest Zijn woord en strekt zich uit naar Gods plan met zijn leven. In onze dagelijkse houding moet de vrucht van de Geest zichtbaar worden.(ix
) God vraagt ons om te sterven aan onszelf, zodat Jezus in ons zichtbaar kan worden. We willen ontdekken met welke gaven en talenten we de gemeente kunnen dienen.(x)


De kinderen, tieners en jongeren
We willen dat kinderen, tieners en jongeren zich thuis voelen in de gemeente. We willen samen met hen de Bijbel ontdekken en hen steeds meer van de liefde van Jezus laten begrijpen en ervaren. Ons doel is om hen te helpen een persoonlijke relatie met Jezus op te bouwen.(xi
)


Cultuur
De Toevlucht is het huisgezin van God, een veilige plek zonder veroordeling. We bouwen op, vermanen, bemoedigen en steunen elkaar. We zijn betrokken en helpen elkaar. Er is vergeving en herstel.(xii
)


Gemeente zijn
We komen regelmatig samen en staan voor elkaar klaar.(xiii) Niet alleen op zondag, maar ook buiten de diensten. Gemeente zijn en verantwoordelijkheden delen doen we samen. De visie helpt om richting te geven bij keuzes die we als gemeente moeten maken.


De omgeving
We willen gehoor geven aan de opdracht die Jezus ons geeft om een discipel te zijn en discipelen te maken. We willen een getuige zijn naar onze omgeving en aandacht hebben voor men
sen van buiten de gemeente.(xiv) We willen letterlijk een Toevlucht zijn.

i 1 Korinthe 12:27
ii Openbaring 22:20; Handelingen 1:11
iii Johannes 13:34-35; Efeze
5:1-2; 1 Johannes 4:19-21
iv 1 Petrus 4:10
v
 2 Timotheüs 3:16; Johannes 17:3
vi 1 Thessalonicenzen 5:17-18
vii Johannes 14:16-17; Handelingen 4:31
viii Johannes 4:23-24; Hebreeën 13:15
ix Galaten 5:22
x 1 Korinthe 12:7-11; Romeinen 12:6-8; 2 Korinthe 5:14-15
xi Marcus 10:14
xii Hebreeën 13:16
xiii Mattheüs 25:40; Marcus 10:43-44; 1 Petrus 4:10-11
xiv Mattheüs 5:14-16; Mattheüs 28:19

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
bottom of page