top of page
kerst 2021 banner2.png

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver,
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed,
ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur.

 

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Jesaja 5:1-6

IK BEN HET LICHT

dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.

Jezus Christus

Heeft u vragen over kerst of vragen over het christelijk geloof dan kunt het contact formulier hieronder invullen en dan nemen wij contact met u op.

bottom of page