top of page
who-is-god-the-holy-spirit.jpg

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Kerkstraat 13, Wolvega

Op zondag dienst om 10:00 uur

IMG_8060.jpeg

OVER ONS

Gods liefde laten zien

Als Gemeente De Toevlucht willen wij iets betekenen voor elkaar en onze omgeving.

bottom of page